Konsert på Reinsklosteret, helt (h)ærlig

Vi har hatt konsert på Reinsklosteret, mellom ruinene og med litt sol og litt blå himmel til tak.  Vi koste oss sammen med 70 tilskuere, og hadde alle tiders debut-konsert.  Takk for stunda dere ga oss, og omvendt!